Olympiáda Londýn 2012

Aquacentrum bylo vybaveno odvodněním ACO z Přibyslavi
Olympijské plavecké centrum v Londýně měli možnost naši technici vidět již v době stavby díky dodávkám nerezových odvodňovacích žlabů. Během léta a podzimu 2010 jsme v několika etapách dodali stovky metrů roštů známých pod názvem Heelsafe. Vzhledem ke složitosti projektu a technicky náročné instalaci žlabů umístěných na šikmé skleněné fasádě jsme byli v přímém kontaktu s autory a realizátory projektu.

Finální montáž téměř 70 m dlouhého žlabu proběhla začátkem léta 2011, Aquacentrum bylo dokončeno a předáno do zkušebního provozu včas i díky našim dodávkám. Skupina ACO získala kromě odvodnění pro tento objekt také zakázku na venkovní odvodňovací systémy do celého olympijského areálu.