Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

ACO Industries


Voda je náš element

Naší celosvětovou misí je ACO. we care for water

Skrze silné inspirace z našeho celosvětového tržního prostředí a neustále se rozšiřujícího portfolia se profilujeme jako vyspělá Water-tech společnost, která vyvíjí řešení ACO WaterCycle:

sbírat - čistit - zadržet - znovu použít

Záleží nám na tom, abychom byli vnímáni jako dobrý soused, který v regionu zajišťuje pracovní místa. Aktivity v oblasti udržitelnosti nechápeme jako povinnost, ale jako nedílnou součást naší odpovědnosti v regionu, ve kterém podnikáme. V rámci pořádaných firemních akcí a reklamních předmětů uvažujeme primárně o udržitelnosti a recyklovatelnosti.

Volné pozice

Realizujeme interní komunikační plán pro vzdělávání v oblasti udržitelnosti. Věříme, že zodpovědná cesta není cesta jednotlivce a že každý zaměstnanec hraje v procesu k zodpovědné společnosti důležitou roli. Chceme proto posilovat znalosti všech zaměstnanců v oblasti zodpovědného přístupu tak, abychom pomohli naplnit jednotlivcům jejich role na cestě ke společnému cíli. V rámci celofiremního školení BOZP školíme osobně všechny zaměstnance jak správně recyklovat.

Naše udržitelné firemní akce

ACO hodnoty

Hodnoty společnosti ACO Industries v Přibyslavi jsou ROVNOVÁHA, RESPEKT a ODVAHA.

Celá skupina ACO Group je rodinná firma, proto i její firemní kultura se od kultury rodiny odvíjí. Práce ve skupině a ve firmách ACO a spolupráce mezi zaměstnanci se proto řídí takovými principy jako je partnerství, týmová práce, dlouhodobý prospěch, vlídná důslednost, zdraví a bezpečnost.