Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

ACO Industries


Tukové hospodářství

Od odpadu ke klimaticky neutrálnímu zdroji

Povědomí o odpadech všeho druhu se mění. Už to není vnímáno jen jako problém pro životní prostředí. Místo toho se hledají řešení pro udržitelné využití a recyklaci co největšího množství odpadu jako nového zdroje. Nevyužitý potenciál je také v oblasti čištění odpadních vod.

Jak známo, odlučovače tuků nabízejí vynikající možnost efektivního předčištění odpadních vod na cestě do pitné vody v první řadě a zároveň slouží jako dokonalý zdroj separovaných látek. Se separovaným mazivem by se mělo zacházet spíše jako s příležitostí pro další zpracování. Tento trend ilustruje vzestup biometanových a rafinérských společností. Odlučovače tuku ACO dokonale vyhovují požadavkům budoucnosti. Přispívají k tomu, aby se myšlenka využití odpadů stala skutečností a k udržitelnému využívání klimaticky neutrálních energetických zdrojů. Instalace odlučovače tuku ACO v komerčních kuchyních a potravinářském průmyslu bude v budoucnu důležitým modulem pro ochranu našeho životního prostředí a podporu mobility.

Odpadní voda produkovaná v komerční kuchyni

Reaktory pro štěpení rostlinných tuků v zařízení na výrobu biopaliv

Od hospodaření s odpadními vodami po řízení klimatu

V restauracích, kantýnách a potravinářských provozech, atd. vznikají zbytky tuků a olejů, které se procesy v kuchyni dostávají do odpadních vod. Tato mastná odpadní voda poškozuje kanalizaci, ztěžuje recyklaci vody a poškozuje životní prostředí. Tyto odlučovače oddělují tuky, oleje a pevné látky z proudů odpadních vod a předčištěnou odpadní vodu odvádějí do kanalizace. Mastné látky a kal zůstávají v separátoru a jsou pravidelně shromažďovány příslušnými likvidačními společnostmi. Tyto shromážděné materiály lze nyní přepravovat do zařízení na výrobu biometanu a biopaliv k dalšímu zpracování a přeměnit je na nové využitelné materiály. To znamená, že staré mazivo lze znovu použít jako palivo pro vozidla, lodě a letadla a představuje tak důležitý zdroj v koloběhu materiálů.

ACO.we care for water

Inteligentní odvodňovací systémy ACO stále častěji využívají chytré technologie k zajištění odvodu nebo dočasného uskladnění dešťové a odpadní vody. S inovativní separační a filtrační technologií zabraňujeme kontaminaci vody.

Přijímáme výzvu opětovného použití vody, a tím vytvoření cyklu úspory zdrojů.