Nová spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

Po VUT v Brně se naším dalším partnerem stala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Dne 27. února naši firmu navštívily dvě desítky studentů oboru Průmyslového inženýrství. Doprovázela je Prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD., která s výrobními společnostmi dlouhodobě spolupracuje.