Building Drainage Conference 2012

Letošní nejvýznamnější událostí na poli mezinárodní spolupráce v segmentu vnitřního odvodnění budov se stal již třetí ročník Building Drainage Conference. Tento ročník se konal 14. – 15. listopadu. Hlavním pořadatelem této konference bylo ACO Industries. Vzhledem k důležitosti a výjimečnosti akce byla využita nabídka prezentačních prostor a profesionálních konferenčních služeb centrály ACO v Rendsburgu.

Účastníci konference si již dlouho dopředu rezervovali zvolený termín a nakonec jich do německého Rendsburgu dorazilo z 3 kontinentů více než 120. Hlavními tématy dvoudenního programu konference bylo odvodnění komerčních kuchyní a potravinářských provozů. Účastníci se dozvěděli, jak úspěšně se daří plnit cíle, které byly v minulých letech stanoveny a jaké jsou plány budoucího rozvoje oblasti vnitřního odvodnění budov. Nezávislí experti ve svých přednáškách potvrdili, že směr, kterým jsme se vydali, je správný a do budoucna je dobré se mu podrobně věnovat. Velký prostor dostalo představení nových marketingových nástrojů určených pro komunikaci s potenciálními zákazníky ze segmentu Komerčních kuchyní a Potravinářského průmyslu. Na přípravě těchto nástrojů pracoval mezinárodní tým, pod vedením marketingového oddělení z ACO Industries. V dalších blocích byly představeny nové projekty prodejních organizací ACO, které vzešly ze spolupráce s globálními manažery pro klíčové zákazníky a celou konferenci uzavřely produktové prezentace.

O úspěchu konference svědčí velmi pozitivní ohlasy v průběhu a ihned po skončení akce. I s odstupem několika týdnů se stále ozývají účastníci konference. Mají zájem o další spolupráci v segmentech Komerčních kuchyní a Potravinářského průmyslu, kam prodáváme většinu našich nerezových produktů, jako jsou vpusti, žlaby a další. Úspěšnost Building drainage conference 2012 spolu s dlouhodobě dobrými výkony výroby a vývoje nerezových produktů výrazně zvyšují kredit společnosti ACO Industries. Český výrobní závod se tak stává jedním z nejdůležitějších článků v rámci celé skupiny ACO.