Bezpečný podnik

23. října 2012 předali ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn zástupcům 14 společností osvědčení a plaketu „Bezpečný podnik“. Naše firma patří mezi organizace, které náročné požadavky splnily.

Pro ACO Industries je získání tohoto osvědčení důležitým milníkem v trvalé snaze o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kterým klademe stejnou důležitost jako ekonomickým výsledkům.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Bezpečný podnik, říjen 2012