Historie ACO Industries, Ltd.

Závod ACO v Kulykivě byl založen v roce 2005 v prostorách bývalé koželužny. Výrobní oblast závodu pokrývá 11 000 m². Rekonstrukce probíhala v letech 2005 až 2012. Výroba byla spuštěna ve druhém čtvrtletí roku 2012. V současné době pracuje ve společnosti 70 zaměstnanců. Naše firma poskytuje mladým profesionálům bezplatné školení a podporuje zdokonalování profesních dovedností svých zaměstnanců. Mezi přednosti ACO Industries patří stabilní zaměstnání, dodržování zásad podnikové etiky, příležitost realizovat nápady každého zaměstnance, kariérní růst.

Pomocí hmotných i nehmotných odměn povzbuzuje vedení firmy zaměstnance k ještě lepším výkonům. Pro zaměstnance a jejich děti pořádáme nejrůznější výroční společenské akce, jako jsou festivaly, soutěže v kreslení, loterie, zájezdy, akce zaměřené na ochranu životního prostředí atd. Kromě toho zaměstnance odměňujeme za dodržování bezpečnostních předpisů, za to, že kladou důraz na kvalitu, a za vynikající výkon.

ACO Industries, Ltd., se aktivně angažuje také v dobrovolnické činnosti – podporujeme vojáky, kteří se účastní protiteroristických operací, poskytujeme pomoc dětským domovům, školám a zdravotnickým zařízením.