Co děláme

ACO Industries, Ltd., se zabývá především výrobou produktů z oceli. Vyrábíme různé druhy mřížkových roštů s různým stupněm zatížení (odvodňování, větrání), silniční přístupové kryty s různou měrou pnutí (hliník a ocel), odvodňovací systémy a vybavení pro vepříny (ACO Funki). Hlavními činnostmi ACO Industries, Ltd., jsou automatické i ruční řezání, laserové řezání, děrování, lisování, ruční svařování, robotické svařování, broušení, ohýbání plechů a trubek, tváření, montážní práce, demontování výrobků.

collect – zachytit

Voda a kapaliny jsou před čištěním odváděny z povrchu pomocí odvodňovacích systémů, které musí fungovat co nejefektivněji. Tato část systémového řetězce ACO zaručuje ochranu a komfort pro osoby, budovy i pozemní komunikace v jejich bezprostřední blízkosti.

clean – vyčistit

Čištění zachycených kapalin probíhá současně fyzikálními, chemickými a biologickými procesy, umožňujícími jejich následné bezpečné vypouštění do veřejné kanalizace nebo další využití. Tato část systémového řetězce ACO vytváří podmínky pro recyklaci a ochranu životního prostředí.

hold – zadržet

Zásobníky, bariéry a zpětné klapky zajišťují potřebnou kontrolou tekutin uvnitř odvodňovacího systému. Tato část řetězce ACO zvyšuje ochranu a bezpečnost v extrémních situacích, například při vydatných deštích, záplavách či manipulaci s nebezpečnými kapalinami.

release – vypustit

Čerpadla, přečerpávací stanice a potrubní systémy přemisťují zachycenou, vyčištěnou a zkontrolovanou vodu k navazujícím procesům. Tato část řetězce ACO odvádí ošetřené tekutiny do zařízení pro další zpracování, opětovné použití nebo zajišťuje jejich vypouštění.

Venkovní odvodnění - Speciální kryty šachet

Venkovní odvodnění - Rošt Q+