Projekt Mexico City

Koncem roku 2017 jsme obdrželi informaci o tom, že firma ACO vyhrála projekt na odvodnění nového letiště v Mexico City. Celková objednávka činila 36.000 metrů Qmaxu 300.

Dodávky byly rozplánovány v období dubna 2018 až března 2019. ACO Industries Tábor mělo dodat celkem 10 km, tj. 2.000 ks dvoumetrových typů a 6.000 ks metrových. Ostatní dodávky měly být dodány z USA a z Anglie.

Pro tento projekt se musela rozšířit výroba v ACO Tábor o další rotomouldovací stroj - pec, prodloužit jeřábové dráhy a proběhla i investice do nákupu nových forem v celkové výši cca 290 000 EUR.

Skutečně dodané množství bylo nakonec u 2m typů 3.673 ks a u 1m 7.140 ks, tj. celkem 14,486 km (expedováno bylo 51 kontejnerů) a poslední expedice byla 1. 10. 2018, tj. došlo ke zkrácení termínu

o 6 měsíců a navýšení zakázky o 45 %. Na dodávkách se nakonec podílely 2 firmy, ACO Tábor a kooperující firma v USA. Z Anglie se Qmax 300 nakonec nedodával.