Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

ACO Industries


Projekt Šance do života

Pomocná ruka pro děti, které odcházejí z dětského domova

Stále se hovoří a píše o tom, že děti z dětských domovů nemají v oblasti přípravy do samostatného života srovnatelné podmínky s dětmi vyrůstajícími ve funkčních rodinách. Podle statistik a výzkumů se děti z dětského domova právem obávají okamžiku, kdy se budou muset postavit na vlastní nohy – zejména v oblasti zajištění a udržení zaměstnání, ale i vlastního bydlení nebo osamělosti plynoucí z nedostatku blízkých osob, protože pomocná ruka domovů v okamžiku jejich odchodu zpravidla přestane existovat. Proto bychom v tomto kritickém období chtěli vstoupit do jejich života my s naším projektem „Šance do života“. Jeho cílem je pomoci dospívajícím dětem zvládnout strach ze samostatného života, otevřít možnosti do budoucnosti, pomoci v dosahování jejich přání a cílů, posílení odpovědnosti a schopnosti se rozhodovat a zlepšení orientace v mimoústavním prostředí.

Předpokládáme, že během roční účasti v projektu by mohl dospívající získat dostatek zkušeností i finančních prostředků, které by mu umožnily postavit se na vlastní nohy, ale počítáme s tím, že k jednotlivým účastníkům budeme přistupovat individuálně tak, aby všechny intervence byly co nejúčinnější.

Pomoc bude zahrnovat tři oblasti, které se i v reálném životě vzájemně doplňují, podmiňují se a zvyšují šanci na spokojený život:

  • Nabídka bydlení ve městě Přibyslav
  • Nabídka práce ve firmě ACO
  • Doprovázení