Projekt Šance do života

Pomocná ruka pro děti, které odcházejí z dětského domova

Stále se hovoří a píše o tom, že děti z dětských domovů nemají v oblasti přípravy do samostatného života srovnatelné podmínky s dětmi vyrůstajícími ve funkčních rodinách. Podle statistik a výzkumů se děti z dětského domova právem obávají okamžiku, kdy se budou muset postavit na vlastní nohy – zejména v oblasti zajištění a udržení zaměstnání, ale i vlastního bydlení nebo osamělosti plynoucí z nedostatku blízkých osob, protože pomocná ruka domovů v okamžiku jejich odchodu zpravidla přestane existovat. Proto bychom v tomto kritickém období chtěli vstoupit do jejich života my s naším projektem „Šance do života“. Jeho cílem je pomoci dospívajícím dětem zvládnout strach ze samostatného života, otevřít možnosti do budoucnosti, pomoci v dosahování jejich přání a cílů, posílení odpovědnosti a schopnosti se rozhodovat a zlepšení orientace v mimoústavním prostředí.

Předpokládáme, že během roční účasti v projektu by mohl dospívající získat dostatek zkušeností i finančních prostředků, které by mu umožnily postavit se na vlastní nohy, ale počítáme s tím, že k jednotlivým účastníkům budeme přistupovat individuálně tak, aby všechny intervence byly co nejúčinnější.

Pomoc bude zahrnovat tři oblasti, které se i v reálném životě vzájemně doplňují, podmiňují se a zvyšují šanci na spokojený život:

  • Nabídka bydlení ve městě Přibyslav
  • Nabídka práce ve firmě ACO
  • Doprovázení