Červený kříž v Přibyslavi

Společnost ACO Industries již 6 let podporuje aktivity neziskové organizace Místní skupiny Českého červeného kříže v Přibyslavi.

Díky této podpoře Místní skupina ČČK může pořádat kurzy na téma první pomoci pro veřejnost a věnovat se dětem v kroužku červenokřižáčků.