Vzdělávací programy

Vzdělávání a odborný rozvoj našich zaměstnanců považujeme za jeden z klíčových procesů. Podpora dalšího vzdělávání, odborného růstu či zvyšování kvalifikace realizujeme řadou interních vzdělávacích programů orientovaných do obecných i specifických oblastí.

Významně podporujeme rozvoj týmové spolupráce, interní komunikaci i orientaci na vnitřního i vnějšího zákazníka. Věnujeme se vedoucím pracovníkům a posilujeme jejich manažerské dovednosti. Realizujeme semináře a workshopy v oblasti řízení projektů a v neposlední řadě se zaměřujeme na jazykové a IT dovednosti.

Prostředky systematicky investované do vzdělávání a rozvoje našich zaměstnanců zvyšují naši konkurenceschopnost, úspěšnost realizovaných zakázek a spokojenost zákazníků v mnoha zemích celého světa.