Co děláme

ACO Industries Tábor s.r.o. je výrobním centrem skupiny pro plastové, sklolaminátové a betonové odlučovače tuků a ropných látek a plastový žlabů. Tyto výrobky se využívají v oblastech externího odvodnění a čištění povrchových vod nebo předčištění a úpravě procesních odpadních vod. Používáme technologie frézování, řezání, ohýbání a svařování polyetylenových, nebo polypropylenových desek a trubek, navíjení a stříkání sklolaminátových nádob. Pro výrobu odvodňovacích žlabů a některých nádrží používáme i metodu rotačního tváření plastů.

Naše výrobky
ACO Industries Tábor je společností výrobní a proto, až na výjimky, nevstupuje do přímého kontaktu se zákazníkem. Distribuci zajišťují naše sesterské obchodní společnosti. V České republice je to společnost ACO Stavební prvky, s.r.o. se sídlem v Pávově u Jihlavy. Pro informace o kompletní nabídce výrobků se značkou ACO, obchodních a dodacích podmínkách kontaktujte společnost ACO Stavební prvky.

collect – zachytit

Voda a kapaliny jsou před čištěním odváděny z povrchu pomocí odvodňovacích systémů, které musí fungovat co nejefektivněji. Tato část systémového řetězce ACO zaručuje ochranu a komfort pro osoby, budovy i pozemní komunikace v jejich bezprostřední blízkosti.

clean – vyčistit

Čištění zachycených kapalin probíhá současně fyzikálními, chemickými a biologickými procesy, umožňujícími jejich následné bezpečné vypouštění do veřejné kanalizace nebo další využití. Tato část systémového řetězce ACO vytváří podmínky pro recyklaci a ochranu životního prostředí.

hold – zadržet

Zásobníky, bariéry a zpětné klapky zajišťují potřebnou kontrolou tekutin uvnitř odvodňovacího systému. Tato část řetězce ACO zvyšuje ochranu a bezpečnost v extrémních situacích, například při vydatných deštích, záplavách či manipulaci s nebezpečnými kapalinami.

release – vypustit

Čerpadla, přečerpávací stanice a potrubní systémy přemisťují zachycenou, vyčištěnou a zkontrolovanou vodu k navazujícím procesům. Tato část řetězce ACO odvádí ošetřené tekutiny do zařízení pro další zpracování, opětovné použití nebo zajišťuje jejich vypouštění.

Venkovní odvodnění - Q-max

Venkovní odvodnění - Odlučovače