My a region

Podnikáme na Vysočině, v oblasti s krásnou přírodou a dobrým stavem ovzduší. Většina našich zaměstnanců je s regionem pevně spojená bydlištěm v blízkém okolí, kde žijí se svými rodinami. I proto je cílem ACO Industries být dobrým sousedem s odpovědným přístupem k okolí a životnímu prostředí. Zároveň se snažíme podpořit alespoň některé sportovní, společenské a sociální aktivity.

Od roku 2016 jsme generálními partnery tradičních Mlékárenských dnů v Přibyslavi, podporujeme přibyslavský Červený kříž a již třetím rokem sponzorujeme plavecký výcvik pro postižené děti ze speciální třídy při ZŠ Přibyslav.

V rámci ACO PŘIBYSLAVSKÉHO BĚHU 2018 jsme podpořili veřejnou sbírku pro vybavení dětského oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě a ve stejném termínu u příležitosti 100. výročí republiky se ACO Industries k.s. rozhodlo městu Přibyslav věnovat žulovou sochu listu od sochaře Radomíra Dvořáka. Žulový monoblok vznikl jako negativ sousoší Klíčů a lipového listu se srdcem, odhaleného v roce 2015 v Jihlavě.