ACO Industries

Podporujeme

Jako dobrý soused se snažíme podpořit především aktivity, které se odehrávají v Přibyslavi nebo nejbližším okolí. V rámci možností podporujeme vybrané organizace, které umožňují svým členům nebo veřejnosti trávit volný čas aktivně a smysluplně. Jedná se o akce kulturní, sportovní i spolkové, a to hlavně dlouhodobé nebo opakované. V dlouhodobých a prověřených vztazích totiž vidíme kvalitu a perspektivu.

Sport
Jsme tradičními sponzory fotbalového oddílu SK Přibyslav, hokejového oddílu Přibyslav a stolních tenistů z Nových Dvorů. Finančně podporujeme činnost hasičů z Přibyslavi, Modlíkova, Velké Losenice a Pohledu. Tři roky po sobě jsme byli generálními sponzory Mistrovství republiky v šachu juniorů, které udělalo velkou reklamu městu Přibyslav a regionu. 

Na kole jsme se vydali nejenom na 15. Ročník cyklistického závodu Brzkovák, ale také na tradiční jízdu Na kole dětem Ždárskými vrchy. 


Naši zaměstnanci se aktivně účastní Havlíčkobrodského půlmaratonu, kde jsme také již druhým rokem generálním partnerem.

Mezi další podporované sporty patří volejbal, mažoretky, kynologický klub a bee-ball.

Kultura a sociální sféra

V rámci regionu podporujeme několik akcí a veřejně prospěšných spolků. Pravidelně sponzorujeme Putování za betlémskou hvězdou v Pohledu a festival Houpačka aneb letní jazzové lelkování v Přibyslavi. V letošním roce jsme se stali generálními partnery tradičních Mlékárenských dnů v Přibyslavi, podpořili jsme děti z Červeného kříže a zasponzorovali plavecký výcvik pro postižené děti ze speciální třídy při ZŠ Přibyslav.

Dlouhodobou spolupráci s dětmi z dětského domova v Humpolci jsme posunuli v rámci projektu Šance do života zase o krok dál a nabídli jsme dospívajícím startovní byt a možnost zaměstnání.

Ve své podpoře nezapomínáme ani na vzdělávání. Spolupracujeme nejen se středními a vysokými technickými školami, ale dáváme příležitost i studentům grafické školy v Jihlavě, kteří se každoročně aktivně podílejí na tvorbě našich novoročních přání.

TOP